Học và làm theo gương Bác ở Chi bộ VI

Thời gian qua, Chi bộ VI (Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai) luôn coi trọng việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên; coi đây là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai (đơn vị thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lào Cai) đặt chân trên địa bàn thôn Làng My - xã Xuân Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây đơn vị Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt. Để đạt được những thành tựu đó là do sự điều hành của cấp ủy chi bộ VI đã đổi mới phương thức lãnh đạo, vận dụng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tế nhiệm vụ. Đặc biệt chi bộ VI đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  một cách đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc và đạt hiệu quả tích cực. Hiệu quả mang lại rõ rệt nhất đó là việc đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nhất là kỹ năng làm việc tập thể, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề; tăng cường tính mẫn cán trong công việc với phương châm “hết việc nhưng không hết giờ”.

Trong thời gian qua, bám sát vào các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Sở Lao động - TBXH; Chi ủy Chi bộ VI đã xây dựng, ban hành  kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cán bộ, đảng viên trong Cơ sở tổ chức thực hiện. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 100%. Nội dung kế hoạch đã đề ra được những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chung của tỉnh, của ngành.

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Minh Thư- Bí thư Chi bộ VI

Thực tế cho thấy, Cấp ủy chi bộ VI  đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, Ban giám đốc Cơ sở đã chủ động chuyển đổi lề lối làm việc; từng bước kiện toàn và tham mưu cho Lãnh đạo Sở phê duyệt việc luân chuyển các vị trí chủ chốt để phát huy tính chủ động sáng tạo khi thay đổi môi trường làm việc; tinh gọn bộ máy từ 5 phòng chuyên môn xuống còn 4 phòng để đảm bảo theo đúng nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị;  tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm. Đồng thời, xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần quyết liệt triển khai thực hiện. Từ đó đã dần thay đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức từ phương thức làm việc thủ công sang làm việc trên môi trường ứng dụng CNTT. Kết quả, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng và hoàn thiện được 5 bộ thủ thục hành chính; 10 Quy trình sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn; Yêu cầu viên chức thực nhiệm nhiệm vụ đúng theo quy trình đã xây dựng để đạt hiệu quả công việc cao nhất…

Bên cạnh đó, Chi ủy xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi bộ. Hằng tháng, Chi ủy đã phân công cấp ủy viên phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại chi bộ; phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Cấp ủy chi bộ chủ động phân công nhiệm vụ trong Ban Chi ủy, Ban Giám đốc để nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm gần đây đã có 4 đồng chí được nêu gương về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đặc biệt, Cấp ủy chi bộ đã tích cực trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng điển hình để tập thể chi bộ ngày càng chuẩn mực, không có những dao động trong diễn biến tư tưởng, yên tâm công tác, cống hiến và làm tốt công tác quản lý học viên cai nghiện. Thực hiện lãnh đạo của Cấp ủy, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn ban hành các kế hoạch thực hiện từ đó từng bước xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động và học viên có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách tôn trọng, chăm lo đời sống, gần gũi với học viên cai nghiện của người đảng viên, cán bộ, người lao động Cơ sở. Điều này được thể hiện qua việc sắp xếp công việc hợp lý giảm thời gian lao động trị liệu cho học viên tại các tổ đội xong vẫn đảm bảo hoàn thành theo quy trình và chất lượng trong công tác trị liệu; các chế độ về đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động và học viên được đảm bảo theo quy định của Nhà nước, của tỉnh theo đúng quy định.  

Gương mẫu, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động còn được thể hiện qua việc dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, đó là: nếu như năm 2020 cho thấy, Cơ sở đã thực hiện tiếp nhận mới hơn 390 học viên cai nghiện, vượt 27% so với kế hoạch năm. Tính đến tháng 9/2021, cơ sở hiện đang quản lý gần 400 học viên cai nghiện trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; tuy nhiên, hình ảnh các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ sở miệt mài, cần mẫn làm việc không  kể ngày đêm với phương châm “hết việc không hết giờ” để tổ chức tốt công tác quản lý học viên, trị liệu; tổ chức cho các học viên cai nghiện tham gia học các lớp giáo dục giá trị sống (LVEP) và giáo dục phục hồi hành vi nhân cách (Khung); đào tạo các nghề cơ bản như: nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật điện nông thôn, trồng rau an toàn… song vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả, an toàn. Qua đó học viên được lao động, được rèn luyện một số thao tác nghề, giúp cải thiện sức khỏe, bổ sung thêm vào bữa ăn hàng ngày cũng như chuẩn bị tâm thế để học viên tái hòa nhập cộng đồng. Điểm đáng chú ý là  Cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các chương trình Hội nghị Tọa đàm, trao đổi kỹ năng mềm, sinh nhật quý, tổ chức các trò chơi Theo dòng lịch sử, Chiếc nón kỳ diệu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày Lễ, tết,…và trao tặng hàng trăm giải thưởng bằng hiện vật cho tập thể và cá nhân các em có thành tích xuất sắc khi tham gia thi đấu để khích lệ, động viên tinh thần tạo ra môi trường cai nghiện lành mạnh, thân thiện, đoàn kết. Từ đó nắm bắt được tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của học viên để có biện pháp quản lý phù hợp.

Những kết quả trên là minh chứng cho việc lựa chọn và triển khai có hiệu quả nội dung đột phá “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy sô 1 theo khẩu hiệu “Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 là nhà, học viên là người thân, cán bộ nhân viên là người hướng dẫn, giúp đỡ”; không ngại khó khăn, tiếp tục phát huy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  Cùng với đó chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Để chi bộ VI phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.  
                                                                                                                                                                    Kim Tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 2,158
  • Tất cả: 2,167,404
Đăng nhập