Lào Cai 24° - 26°
Top 10 đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số năm 2022 ở Lào Cai
Lượt xem: 234

Xếp hạng chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai được chia thành 3 nhóm: cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính và các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 11/4/2023  của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai năm 2022; Thang điểm xến hạng mức độ chuyển đổi số tối đa cho các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) và UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 1.000 điểm; Thang điểm tối đa cho các cơ quan, đơn vị đặc thù hoặc không có TTHC là: 750 điểm.

Về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, tại Mức dẫn dắt: Điểm đánh giá lớn hơn 75% tổng điểm; Mức nâng cao: Điểm đánh giá lớn hơn 50% và nhỏ hơn hoặc bằng 75% tổng điểm; Mức hình thành: Điểm đánh lớn hơn 25% và nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng điểm; Mức khởi động: Điểm đánh giá nhỏ hơn hoặc bằng 25% tổng điểm.

anh tin bai
Tỉnh Lào Cai tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

 

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022, được chia làm 03 nhóm, cụ thể:

Đối với nhóm các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính: top 10 đơn vị đạt xếp hạng nâng cao trong chuyển đổi số trong tổng số 18 đơn vị cấp tỉnh, cụ thể là: đứng đầu bảng là Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng điểm là: 625,3 điểm; đứng vị trí thứ 2 là Sở Tài Chính, với tổng điểm là: 603,2 điểm; Xếp hạng 3 là Sở Thông tin và Truyền thông, với tổng điểm là: 601,9 điểm; thứ 4 là Sở Nội vụ với 591,8 điểm; thứ 5 là Sở Kế hoạch và Đầu tư với 589,2 điểm; thứ 6 là Ban Quản lý khu kinh tế vói 588,5 điểm; thứ 7 là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vói 582,3 điểm; thứ 8 là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vói 573,9 điểm; thứ 9 là Ban Dân tộc với 562,2 điểm và thứ 10 là Sở Khoa học và Công nghệ vói  549,9 điểm.  Xếp ở vi trí cuối cùng trong bảng xếp hạng đối với nhóm các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính là Sở Du lịch, đạt ở mức xếp hạng Hoàn thành, với tổng điểm là: 235,40 điểm.

Tại nhóm các cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính: Dẫn đầu bảng xếp hạng là Văn phòng UBND tỉnh, đạt mức xếp hạng Nâng cao, với tổng điểm là: 428,67 điểm; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xếp hạng vị trí thứ 2, đạt mức xếp hạng Nâng cao, với tổng điểm là: 402,00 điểm; Xếp hạng vị trí thứ 3 là Đài Phát thanh - Truyền hình, đạt mức xếp hạng Nâng cao, với tổng điểm là: 393,38 điểm;… Xếp hạng vị trí 22 - vị trí cuối cùng trong nhóm là Đảng uỷ Công ty Apatit, đạt mức xếp hạng Hình thành, với tổng điểm là: 210,70 điểm.

Đối với nhóm các huyện, thị xã, thành phố: Xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng tại vị trí thứ nhất là thành phố Lào Cai, đạt mức xếp hạng Nâng cao, với tổng điểm là: 651,93 điểm; huyện Bắc Hà đạt mức xếp hạng Nâng cao, đứng vị trí thứ 2 với tổng điểm đạt được là: 585,45 điểm; Xếp hạng ở vị trí thứ 3 là huyện Bát Xát, đạt mức xếp hạng Nâng cao, với tổng điểm là: 585,22 điểm;… Đứng cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 9 trong nhóm các huyện, thị xã, thành phố là huyện Văn Bàn, đạt mức xếp hạng Hình thành, với tổng điểm là 449,13 điểm.

Qua các kết quả đánh giá xếp hạng trên cho thấy, chưa có cơ quan, đơn vị nào đạt được Mức dẫn dắt và cũng không có cơ quan, đơn vị nào bị đánh giá xếp hạng ở Mức khởi động trong năm 2022./.
                                                                                                                                                          Nguyến Bá Hùng


 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 7,872
  • Tất cả: 2,809,772
Đăng nhập