Lào Cai 16° - 17°
Lào Cai: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài
Lượt xem: 116

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản liên quan cũng như chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh truyền thông

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung thông tin về Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đồng thời, Lào Cai  đã đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh về triển khai Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về các lĩnh vực như: Quốc tịch, cư trú, bảo hộ công dân, đi lại  cho người Việt Nam ở nước ngoài; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các điều ước quốc tế có liên quan; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài. Tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

anh tin bai
Quang cảnh hội đàm trực tuyến giữa Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc) về hợp tác quản lý lao động qua biên giới tháng 11/2022

Để công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; chú trọng tập trung biên soạn tài liệu ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, được dịch ra tiếng nước ngoài (tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp…); tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, các ứng dụng mạng xã hội; gắn kết chặt trẽ giũa phổ biến giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận; lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật  tại các hội nghị chuyên đề khác và trong việc triển khai các chương trình, đề án khác có liên quan và bằng các hình thức phù hợp khác đối với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, để đưa thông tin kịp thời tới người Việt Nam ở nước ngoài, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai (http://doingoailaocai.vn) với 3 ngôn ngữ (Việt Nam, Trung Quốc, Anh) đã luôn truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, hội nhập quốc tế của địa phương; qua đó, thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế về Lào Cai. 

Hơn nữa, với Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai đã phát nhiều phim phóng sự tài liệu, phóng sự chính luận về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế, thương mại, du lịch của tỉnh Lào Cai;… đây cũng là điểm sáng tạo trong hoạt động thông tin đối ngoại nói chung và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác truyền thông tại khu vực cửa khẩu, biên giới. 

Để nâng cao hiệu quả

Đối với cộng đồng người Lào Cai ở nước ngoài, tỉnh luôn coi đây là một bộ phận không tách rời của quê hương; luôn quan tâm đến đời sống công dân Lào Cai đang lao động, học tập, công tác tại nước ngoài, nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con kiều bào; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc. 

Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật hiện hành đối vởi người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực lao động trong những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động ở địa phương. Cụ thể, thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ớ nước ngoài theo hợp đồng; Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương trong tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp tuyến lao dộng của tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp dồng tổ chức tuyên truyền, tuyên chọn lao động đi làm việc tại các thị trường, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức ...hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ di làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, giai đoạn 2012-2022 đã có gần 900 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 235 lao động đã xuất cành đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tăng 17% so với củng kỳ năm 2022) tại các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Nga, Singapore… đến nay, toàn tỉnh hiện có  gần 500 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phần lớn người Lào Cai ở nước ngoài có cuộc sống ổn định và hòa nhập tốt với môi trường nước sở tại; có đóng góp đối với mối quan hệ giữa nước sở tại với Việt Nam nói chung, giữa các địa phương nơi bà con sinh sống với tỉnh Lào Cai nói riêng; là cầu nối giúp quảng bá hình ảnh Lào Cai, thu hút đầu tư, văn hóa, du lịch ra nước ngoài, kết nối doanh nghiệp kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong những năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở ngước ngoài nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; theo đó, tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh dạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đưa  lao động đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; gắn chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện và tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách nhà nước về hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động cho người lao dộng trên dịa bàn tinh trước khi di làm việc ớ nước ngoài. 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân Lào Cai ở nước ngoài, nhất là ở những địa bàn khó khăn để công dân có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại./.
                                                                                                                                              Hồng MinhTin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập