Lào Cai 23° - 26°
Lào Cai: Bãi bỏ 03 Quyết định thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 40

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 Bãi bỏ 3 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

anh tin bai
Lào Cai bãi bỏ Quyết định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Quyết định ghi rõ, bãi bỏ toàn bộ 3 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của Quy định về trình tự thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải - Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023.

                                                                                                                                                                                   BBT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 619
  • Tất cả: 2,898,956
Đăng nhập