Lào Cai 23° - 26°
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai: Xứng đáng với lá Cờ đầu trong phong trào thi đua
Lượt xem: 73

Ngày 31/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3452/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (TBXH) tỉnh Lào Cai. 

Đây là một phần thưởng vô cùng vinh dự và tự hào đối với ngành Lao động, người có công và Xã hội, toàn ngành đã biến khó khăn thách thức thành hành động. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của BCH Đảng bộ, Ban giám đốc Sở, đứng đầu là đồng chí Giám đốc Sở; năm  2023 ngành Lao động, người có công và Xã hội đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là: Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG GNBV. Tiếp tục triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Xác định 12 nội dung trọng tâm, 02 đột phá và các nhiệm vụ cụ thể thực hiện xuyên suốt năm.

Kết quả đạt được trong năm 2023 là điểm nhấn quan trọng trong giai đoạn 2021-2025. Công tác lao động việc làm được quan tâm hàng đầu, Phát triển thị trường lao động, các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, số lượng lao động có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh có 235 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Huy động và cho vay vốn vay giải quyết việc làm đạt 709,4 tỷ đồng, triển khai cho vay đối với 5.800 người. Toàn tỉnh có khoảng 15.059 lao động được tạo việc làm, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.983 lượt.; Công tác giáo dục nghề nghiệp ngày càng được chú trọng, nâng cao. Sở đã triển khai tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong năm đã đào tạo cho 15.325 người, đạt 133,3%KH. tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 67,7%. Trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 29,3%, đạt 100% KH; Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh được quan tâm triển khai với nhiều văn bản hướng dẫn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ BHXH, BHYT, thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong công tác thi công các công trình xây dựng, khai thác mỏ... 

anh tin bai
UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
thường xuyên năm 2023; trong đó có Sở Lao động –TBXH tỉnh.
 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng, quân nhân hưởng hàng tháng. Vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số 5.366 triệu đồng. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

Năm 2023, Công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm, đồng loạt ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai như: Chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  …..Theo kết quả sơ bộ điều tra hộ nghèo năm 2023, số hộ nghèo là 26.791 hộ/179.305 hộ trên địa bàn, chiếm 14,94 %; tỷ lệ nghèo giảm 4,43%, đạt 110,8% KH; hộ cận nghèo năm 2023 là 16.062 hộ, chiếm tỷ lệ 8,96 %., toàn tỉnh có 7800 hộ thoát nghèo.

Công tác bình đẳng giới được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn, tổ chức thành công Tọa đàm Phụ nữ làm kinh tế giỏi tỉnh Lào Cai, hội nghị gặp mặt Nữ lãnh đạo quản lý.

Cùng với việc đảm bảo các chính sách hỗ trợ người lao động, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai song song nhằm đảm bảo cân bằng giữa an sinh với xã hội. triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực cai nghiện ma túy....

Phong trào thi đua được quan tâm phát động, thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; “ Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2022”; “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” giai đoạn 2022   2025; Triển khai và phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022   2025;  phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022   2025; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai; thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức, ủng hộ tháng cao điểm Vì người nghèo, chăm lo tốt công tác người có công với cách mạng, quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội và yếu thế trong xã hội… Công tác thi đua khen thưởng trong năm có thêm nhiều khởi sắc, các trong phong trào thi đua, yêu nước được phổ biến, lan tỏa như: tổ chức phong trào thi đua hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh  phát động với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ”; Sở đã tiến hành triển khai việc tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng tới toàn thể cá nhân, các phòng, đơn vị trong toàn ngành với những mục tiêu, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị; Công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiến tiến đã được quan tâm bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ. Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh  phát động với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ”; Sở đã tiến hành triển khai việc tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng tới toàn thể cá nhân, các phòng, đơn vị trong toàn ngành với những mục tiêu, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị; Công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiến tiến đã được quan tâm bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức các phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan Trụ sở cơ quan xanh, sạch, đẹp...

Năm 2023, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Lào Cai đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành trước hạn 16/16 nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm của UBND tỉnh và 150 nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Có 01 sáng kiến của 01 tác giả đề nghị công nhận là sáng kiến sáng kiến cấp tỉnh và 18 sáng kiến của 18 tác giả được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, đã có 14/14 tập thể tập thể Lao động tiên tiến, đạt 100%; 224/224 cá nhân Lao động tiến tiến, đạt 100%;18/224 người, chiếm 8,1% Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02/224 người, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiếm 0,9%; 02/14 phòng, đơn vị trực thuộc đạt Tập thể Lao động xuất sắc, chiếm 14,3%; đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH tặng Bằng khen cho 05 cá nhân;  Giám đốc Sở Lao động - TBXH tặng Giấy khen cho 26 cá nhân và 09 tập thể Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở Lao động – TBXH.

Trong năm, Sở Lao động – TBXH  đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, bình xét khen thưởng các chuyên đề và đột xuất như: phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng "Huân chương Lao động" hạng nhì cho 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc sắc trong phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2022; trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai năm 2023 cho cho 02 cá nhân của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai; trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng kỷ niệm chương cho 01 cá nhân; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông trình khen thưởng cho 01 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc” năm 2023; trình Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội” cho 33 cá nhân; trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Danh nghiệp xét, tặng Giấy khen cho 02 Đảng viên trong Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); trình Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cơ sở.

Tiếp bước những thành tựu đã đạt được trọng năm 2023, năm 2024 một năm được đánh giá hết sức quan trọng, khó khăn, thách thức để tăng tốc về đích các chỉ tiêu kinh tế xã hội của giai đoạn 2021-2025. Ngành Lao động, người có công và Xã hội bám sát chủ đề năm 2024 “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo. Chủ động, nỗ lực cao hơn nữa, nỗ lực gấp đôi để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
                                                                                                                        Hải YếnThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập