Lào Cai 16° - 18°
Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024
Lượt xem: 96

Ngày 23/01, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện trên các lĩnh vực chính trị; quốc phòng, an ninh của toàn ngành trong một năm vừa qua theo hình thức báo cáo phóng sự.

anh tin bai
Quang cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thơ - Phó bí thư Đảng ủy Sở đã khái quát lại một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách liên quan đến nhiệm vụ của ngành; của Trung ương, của Tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các quy định, hướng dẫn của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả Hội nghị TW3, Hội nghị TW4, TW8; về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 18 Đề án trọng tâm và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI;...

anh tin bai
Đồng chí Phó bí thư đảng Bộ đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2023

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai, chủ động ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác, Kế hoạch thi Bí thư Chi bộ giỏi, triển khai đăng ký nêu gương năm 2023, phát động đợt thi đua chuyên đề “Noi gương Bác – Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” trong toàn Đảng bộ; 100% chi bộ triển khai và tổ chức đánh giá kết quả hàng tháng, đăng ký nêu gương, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kết nạp 7 đảng viên mới (đạt 140%KH); cử 6 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ đã tích cực tham gia ý kiến, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh - Bí thư Đảng bộ Sở phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2024

Đánh giá lại một năm triển khai các nhiệm vụ của ngành, toàn Đảng bộ Sở Lao động – TBXH đã đạt được những kết quả trên nhiều phương diện, phối hợp triển khai, hưởng ứng, đánh giá, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua chuyên đề do Tỉnh phát động. năm 2023: 142/147 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 28/142 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03/147 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 02/147 đảng viên không xếp loại (do mới kết nạp và đi học tập trung dài ngày); 9/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị cấp trên xếp loại tập thể Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Sở được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; Đảng uỷ Sở tặng Giấy khen cho 02 chi bộ, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham mưu Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội khen thưởng 01 tập thể, 04 cá nhân thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội có thành tích xuất sắc trong công tác nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm; khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. 

anh tin bai
Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Bước sang năm 2024 toàn ngành Lao động – TBXH phấn đấu đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch. Tập chung triển khai có hiệu quả các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,phát huy tối đa nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tiếp tục Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; chủ trương nhiệm vụ của cơ quan. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tỉnh, Đảng bộ Khối; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai; tăng cường kiểm tra giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quy định số 109-QĐ/TW và Quy định số 368-QĐ/TW gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ các đơn vị trực thuộc, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chi bột theo Nghị quyết chuyên đề… Phấn đấu kết nạp mới từ 05 đảng viên trở lên; có từ 90% đảng viên trở lên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
                                                                                                                                                               Hải Yến

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập