Lào Cai 23° - 24°
Giảm nghèo thông tin góp phần giảm nghèo đa chiều ở Lào Cai
Lượt xem: 184

Giảm nghèo thông tin là 1 trong 6 mục tiêu giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai quyết liệt.

Đẩy mạnh truyền thông

Xác định tăng cường công tác thông tin về giảm nghèo không những truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; mà còn góp phần làm người nghèo thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo; Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tham mưu ban hành các kế hoạch tuyên truyền; đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023. 

Đồng thời, ngay sau khi các chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với với các đơn vị truyền thông trong tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế của tỉnh Lào Cai trong đó có thông tin, truyền thông về các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình MTQG.

anh tin bai
Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cho người dân truy cập thông tin trên điện thoại thông minh tại xã Tả Phời (TP Lào Cai)

Đặc biệt, để đa dạng hình thức tuyên truyền đến tận cơ sở; đảm bảo nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết thực của người dân, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. UBND các huyên, thị xã, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa kịp thời tổ chức tuyên truyền về các Chương trình MTQG trên Đài truyền thanh huyện và hệ thống Truyền thanh ở cấp xã bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Mông). Ngoài ra, trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, đội ngũ cán bộ huyện đã lồng ghép tuyên truyền về chương trình MTQG đến với đảng viên, người dân tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, tổ dân phố. Qua đó, đội ngũ cán bộ, Đảng viên và người dân phần nào đã hiểu về nội dung, mục đích của chương trình; tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án và nội dung của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại cơ sở.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện đã xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở. Phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh (Sở Lao động -TBXH, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh…) đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các tác phẩm báo chí truyền thông có tính chuyên đề nhằm cung cấp thông tin thiết yếu, nội dung thông tin, tuyên truyền có tính chuyên đề bám sát với đời sống xã hội; bảo đảm phù hợp, thiết thực với đối tượng thụ hưởng; hình thức thể hiện thân thiện, hấp dẫn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Tiếp tục lan toả

Theo số liệu thống kê, qua triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thông tin, truyền thông trong công tác giảm nghèo, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet đạt 96,7% (vượt 25,6%  mục tiêu năm 2023); tỷ lệ các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững đạt 91,8% (đạt 98,7% mục tiêu năm 2023). 

Đến nay, toàn tỉnh có 15 xã đã tổ chức khảo sát, lập dự án triển khai hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ số (Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông) từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và ngân sách tỉnh; hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu. Với mục đích nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, trong năm đã tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý vận hành cụm loa; kỹ năng viết tin bài, biên tập; xây dựng chương trình tuyên truyền trên loa cho 223 người là những người quản lý, vận hành cụm loa truyền thanh thôn thuộc các xã nghèo.

Bước sang năm 2024 và những năm tiếp theo, để giảm nghèo về thông tin, Ngành Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên quan đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về truyền thông chính sách, chú trọng các nội dung về chính sách thu hút đầu tư; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động; công tác an sinh xã hội; truyền thông chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; cung cấp các thông tin thiết yếu nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân. Phối hợp với các huyện tích cực chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở chủ động tổ chức tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở; chú trọng biên tập các tin, bài, nội dung tuyên truyền sang các tiếng dân tộc địa bàn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người dân tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

Tập trung đầu tư hệ thống Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông cho các xã đặc biệt khó khăn, xã trên địa bàn huyện nghèo; UBND cấp huyện cần đẩy mạnh sản xuất, cung cấp các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm, sản phẩm nội dung số và các sản phẩm truyền thông khác ưu tiên phục vụ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thiết lập cụm thông tin điện tử tại những nơi đảm bảo điều kiện. 

Chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông là người quản lý, vận hành cụm loa truyền thanh thôn, bản; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng bưu chính, hạ tầng mạng internet tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo. Triển khai khai điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại các xã chưa triển khai điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp tục tăng cường đưa thông tin về cơ sở trong công tác giảm nghèo sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của CTMTQG giảm nghèo bền vững./.
                                                                                                                                      Phương Thảo

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập