Lào Cai 23° - 26°
Hội nông dân Lào Cai: Hỗ trợ nông dân giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 179

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc định hướng, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững; năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai, quán triệt chủ trương này đến các cấp Hội và hội viên; phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo.

Những cách làm hiệu quả

Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này, nổi bật là thực hiện có hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phát động của các cấp Hội, năm 2023 toàn tỉnh có hơn 40 nghìn hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi, hiện nay xét đạt 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp (cấp Trung ương 100 hộ, cấp tỉnh 1.094 hộ; cấp huyện 3.767 hộ; cấp xã 11.548 hộ); trong đó, có 9.732 hộ nông dân SXKD giỏi là người dân tộc thiểu số, chiếm 61,5% tổng số hộ nông dân SXKD giỏi toàn tỉnh. 

Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, các cấp Hội đã cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành chương trình hành động của Hội để tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đề án số 10-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đặc biệt các chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình MTQG..

anh tin bai
Hội Nông dân tỉnh tập ứng dụng công nghệ số trong liên kết sản xuất, quảng bá, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân SXKD giỏi.

Để phong trào thật sự lan tỏa và có chiều sâu, hằng năm Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân và xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp - nông thôn. Theo đó, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 4.852 buổi tuyên truyền cho gần 240.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân đầu tư duy trì, phát triển kinh tế hộ gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản đặc thù quy hoạch vùng, duy trì và phát triển các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hỗ trợ nông dân thực hiện dự án “Xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản tại xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” cho 16 hội viên, nông dân nghèo tại thôn Tam Đỉnh và Thác Dây giúp nông dân nâng cao đời sống, có thu nhập ổn định. Các nông dân tham gia mô hình hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm. 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ). Đây là hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho các hộ hội viên nghèo từng bước vươn lên phát triển kinh tế. 

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở phối hợp thông tin tuyên truyền chính sách sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; các mô hình liên kết, mô hình hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức các hội nghị đối thoại, hội thảo, hội thi, hỗ trợ về vốn vay. Qua các hoạt động đó để nông dân khắc phục khó khăn về vốn, nắm bắt được kỹ thuật, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương, của tỉnh và địa phương, mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo... Đã có hàng trăm phóng sự, bài viết biểu dương gương tập thể, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp,… để động viên, khuyến khích hộ nông dân vươn lên SXKD giỏi và làm giàu chính đáng. 

Kết quả, đến hết năm 2023, toàm tỉnh có 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp đỡ 66.282 ngày công, hỗ trợ 5,827 triệu đồng tiền mặt và 4,743 triệu đồng tiền vật tư, giúp đỡ được 553 hộ thoát nghèo, hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cách thức đưa cây, con giống mới vào sản xuất cho hàng nghìn hộ nông dân tại thôn bản. 

Từ phong trào tạo động lực khích lệ, động viên hàng nghìn hộ nông dân tham gia, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, giống vào sản xuất kinh doanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và giảm nghèo bền vững. Một số điển hình như hợp tác trong sản xuất, kinh doanh về quế hữu cơ theo chuỗi giá trị xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà; Hợp tác xã thủy sản Phong Hải, huyện Bảo Thắng; HTX chè Bản Sen, huyện Mường Khương; liên kết trong dịch vụ Homestay Tà Chải - Bắc Hà, Tả Phìn - Sa Pa... Năm 2023 có 01 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, đó là ông Trần Chung Hưng, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa; Hợp tác xã Tâm Hợi, thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng là 1 trong 62 Hợp tác xã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023; Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho 9 nông dân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tôn vinh 20 “Nông dân Lào Cai xuất sắc”, qua đó kịp thời biểu dương, ghi nhận những cống hiến của nông dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, góp phần cùng Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 4 Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. 

Đặc biệt, một số hộ nông dân SXKD giỏi có mô hình điển hình, đem lại thu nhập cao như: hộ ông Bùi Huy Thịnh, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa với mô hình trồng rau các loại, thu nhập bình quân 1,2 tỷ đồng/năm, ông đã tìm kiếm thị trường liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nông dân trên địa bàn xã, tạo thu nhập ổn định cho người dân; hộ ông Hạng A Vảng, hội viên Chi hội nông dân Tổ 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa với mô hình trồng và kinh doanh rau an toàn, thu nhập bình quân 540 triệu đồng/năm; hộ ông Trần Ngọc Huế, thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, với mô hình trồng rau an toàn đồng thời liên kết tiêu thụ rau an toàn, thu nhập bình quân 400 triệu đồng/năm; hộ bà Lý Thị Hạnh, hội viên Chi hội nông dân thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà với mô hình nông nghiệp tổng hợp, thu nhập 200 triệu đồng/năm; hộ ông Sùng Ly Pao, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai với mô hình chăn nuôi gia súc, thu nhập bình quân 750 triệu/năm; hộ ông Bàn Trọng Nghĩa, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng với mô hình nuôi cá, trồng rừng, thu nhập bình quân 400 triệu đồng/năm;

Các hộ tiêu biểu xuất sắc đã tạo việc làm ổn định và giúp đỡ cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra còn hỗ trợ về cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm sản xuất nhiều hộ dân tại địa phương. Nhiều hộ nghèo đã vượt khó vươn lên thoát nghèo có mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: hộ ông Vũ Ngọc Lưu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương với mô hình chăn nuôi gà đen; hộ bà Cứ Thị Dì xã Ngũ Chỉ Sơn, hộ ông Lý Quẩy Tình, Chảo Quẩy Tá, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa với mô hình chăn nuôi và trồng trọt; hộ Trần Văn Quang, xã Bản Vược, huyện Bát Xát; ông Bàn Văn Trang, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên; hộ ông Triệu Tài Minh, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Tạo điều kiện vươn lên

Để đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh khuyến khích nông dân tìm hiểu và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất; sản xuất theo chuỗi liên kết và tham gia vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để từng bước góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan vận động, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Tham gia phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hộ kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, HTX tiếp cận với nguồn vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình SX-KD.

Song song đó, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) triển khai tốt các chính sách tín dụng đến với nông dân, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt công tác ủy thác, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân có vốn sản xuất, đồng thời thực hiện tốt công tác thu nợ xấu, lãi đọng. Phát huy tốt hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, phát triển nguồn quỹ theo chỉ tiêu. Đến hết năm 2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang dư nợ trên 37.500 triệu đồng thực hiện 60 dự án cho 562 hộ vay vốn, tạo việc làm cho 891 lao động tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố. 

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, tổng dư nợ do các cấp Hội Nông dân quản lý đạt 1.056 tỷ đồng cho 18.171 hộ vay, tại 527 tổ tiết kiệm và vay vốn.  Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hiện các cấp Hội đang quản lý 561 tổ vay vốn và tổ liên kết vốn, cho 11.969 hộ vay, dư nợ đạt 1.500 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân, đã giúp hội viên, nông dân xây dựng được các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong toàn tỉnh đều phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn, tạo động lực phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là xây dựng các Tổ hội nghề nghiệp, mô hình Tổ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức, phối hợp với các ngành có liên quan dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân, chú trọng những ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tế của nông dân. Kết quả, đã tổ chức mở 33 lớp dạy nghề, cho 1.103 học viên, tạo việc làm cho 339 học viên; trong đó, Hội Nông dân tỉnh mở 11 lớp dạy nghề thêu thổ cẩm, trồng cỏ ngọt, trồng dược liệu, may dân dụng và công nghiệp, trồng và chăm sóc quế, đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng tại các xã thuộc các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng cho 376 học viên, tạo việc làm tại chỗ cho 239 học viên. Phối hợp với Công ty Cổ phần Cung ứng xuất khẩu lao động Công thương Hà Nội (HCIT) tuyên truyền, tư vấn giới thiệu xuất khẩu lao động cho 1.862 ứng viên lao động tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương và thành phố Lào Cai.

 Tăng cường liên kết với các công ty, doanh nghiệp để liên kết hỗ trợ nông dân về cây - con giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất. Ngoài ra còn tổ chức tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao cho nông dân; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Với những việc làm thiết thực của Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai, cùng tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của các hội viên, nông dân đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
                                                                                                                                                Phương Thảo

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập