Lào Cai 16° - 19°
Huyện Bảo Thắng: chú trọng xây dựng điển hình trong Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 97

Triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, đã và đang được các cấp, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bảo Thắng triển khai rộng rãi, được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Phong trào với nhiều mục tiêu bao trùm, trong đó chú trọng vấn đề tạo việc làm, đào tạo nghề để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua huyện Bảo Thắng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai với tinh thần quyết tâm cao. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị các chương trình mục tiêu Quốc gia đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, công tác tuyên truyền về các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai sâu rộng, đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó tạo được sự đồng cao trong nhân dân.

Các chính sách giảm nghèo thường xuyên được thực hiện tốt như: đầu tư hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,  hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền điện, nhà ở… được thực hiện có hiệu quả, góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống, an tâm để đẩy mạnh sản xuất tăng thu nhập, giảm nghèo.

Đặc biệt, việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia ở huyện Bảo Thắng đã huy động được tổng hợp các nguồn lực, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất về thủy lợi, trường lớp học, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển khá nhanh và đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của  nhân dân khu vực nông thôn. Nhiều thôn kiểu mẫu và thôn nông thôn mới được công nhận; đã mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3m lên 6m trên 100km;  đã làm mới được  trên 400 km đường điện; trồng mới được gần 400 km đường hoa; làm mới được trên 200 km đường cờ trên các trục đường chính, đường liên thôn. 

anh tin bai
Lãnh đạo xã Xuân Giao trao quyết định Thôn Vàng đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của các xã, thôn và cá cá nhân trong việc hiến công, hiến đất, cây cối, hoa màu và kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư, các công trình phúc lợi xã hội; nhân dân tích cực thực hiện vệ sinh làng bản, chỉnh trang nhà ở và khu dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Theo UBND huyện Bảo Thắng, năm 2023, một trong những xã điển hình trong Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững ở địa phương là xã Phú Nhuận, nơi đây là xã vùng 2 của huyện bảo Thắng, có diện tích tự nhiên 8411,87 ha, dân số 2.946 hộ, 11.539 khẩu. Với các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện đặc biệt là chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo đã được triển khai sâu rộng đến người dân như chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xã đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động triển khai xóa nhà tạm, nhà không đạt 3 cứng đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

Hàng năm, Phú Nhuận đều tổ chức mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, từ đó kịp thời áp dụng khoa học vào chăn nuôi, sản xuất...; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai tốt các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn hỗ trợ việc làm... đến nay, dư nợ do 4 tổ chức Hội quản lý là 65,148 tỷ đồng với 1.180 hộ vay; phối hợp tốt với ngân hàng Nông nghiệp huyện triển khai cho các hộ vay vốn kinh doanh, sản xuất, phát triển các mô hình trang trại trên địa bàn toàn xã với tổng dư nợ 90,442 tỷ đồng với 316 hộ vay. Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ học phí, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó 100% các gia đình thuộc diện hỗ trợ được thụ hưởng và tiếp cận các chính sách xã hội. 

Do làm tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là công tác tuyên truyền để các hộ nghèo vươn lên làm giầu chính đáng lên số hộ nghèo hàng năm đều giảm mạnh, năm 2021 tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn xã là 852 hộ chiếm 30% cụ thể hộ nghèo là 502/2867 hộ chiếm 18%, hộ cận nghèo 350/2867 hộ chiếm 12%. Kết quả điều tra năm 2023, tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn xã 262 hộ chiếm 8,98%, cụ thể nghèo là 122 hộ, chiếm 4,14%, số hộ cận nghèo là 140 hộ chiếm 4,75%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều sau khi đã trừ số hộ nghèo không có khả năng lao động theo quy định của bộ tiêu chí NTM nâng cao: = 3,49% + 4,00% = 7,49%. Qua thẩm định xã đã đạt Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao về tiêu chí nghèo. Tổng số hộ nghèo, hộ cận năm 2023 còn lại là 262 giảm 590 hộ so với năm 2021 là 852 hộ đạt 69% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo (đối với xã Phú Nhuận là xã khu vực II có quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giảm vượt chỉ tiêu trên 50% so với đầu kỳ.

Đồng thời, năm 2023 ở cấp thôn đã xuất hiện gương điển hình đó là Nhân dân và cán bộ Thôn Vàng luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm. Ông Lê Quốc Phú, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Giao cho biết, Thôn Vàng là một trong 13 thôn thuộc xã Xuân Giao, thôn có nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ. Thời gian qua Nhân dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế xã hội, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi vào sản xuất để tăng thu nhập.

Do làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thôn và từng đối tượng, các ban ngành đoàn thể thôn, tổ tuyên vận thôn đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu 3 chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào hộ gia đình xanh - sạch - đẹp - gọn gàng - ngăn nắp từ nhà ra ngõ; Mô hình hộ gia đình 3 đẹp "Nhà đẹp - Vườn đẹp - Ao đẹp"...; nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thôn đã  tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi diện tích trồng cây cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những giống cho năng suất, chất lượng cao như quế, mỡ với diện tích trồng mới năm 2021-2022 đạt khoảng 68ha, nâng tổng số diện tích trên địa bàn toàn thôn lên 82ha, tập trung chăn nuôi tăng gia sản xuất góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như bộ mặt của thôn. 

Thôn đã thành lập 02 tổ xây dựng hoạt động phát triển kinh tế hiệu quả đạt doanh thu trên 150 triệu đồng/năm. Lao động qua đào tạo là 447 lao động/697 lao động đạt 80,18% đạt; Lao động qua đào tạo được cấp văn bằng, chứng chỉ 160 lao động/697 lao động đạt 29,09%. Ban phát triển thôn tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi diện tích trồng cây cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những giống cho năng suất, chất lượng cao như bưởi, mít và 1 số loại cây khác... 

Hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc cơ giới hóa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, thực hiện thâm canh theo quy trình VietGAP vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; đào tạo nghề và giải quyết việc làm có thông báo tuyển lao động của các công ty, doanh nghiệp đến với người dân Thu nhập bình quân đầu người trong thôn 68,81 (triệu đồng/người/năm). 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong thông, kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023 cho thấy: toàn thôn có 232 hộ thì số hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 56 hộ; đến hết năm 2023 toàn thô chỉ còn 13  hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,6% (trong đó có 02 hộ không có khả năng lao động), tỷ lệ giảm hộ nghèo trong năm đạt 6,03%, tỷ lệ giảm hộ cận nghèo trong năm đạt 12,50%. Giảm so với năm 2021 (năm đầu giai đoạn 2021-2025) số hộ nghèo, cận nghèo là 85 hộ, đạt tỷ lệ giảm 84,7% so với đầu kỳ năm 2021. Thôn Vàng đã vinh dự được UBND huyện Bảo Thắng công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu trong Phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023.

Có thể nhận thấy, từ việc triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, đã tạo động lực lan toả tới các thôn, bản giúp nhau thoát nghèo, giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững./.
                                                                                                                                                Nguyễn Bá Hùng

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập