Lào Cai 23° - 25°
Nỗ lực giảm nghèo bền vững ở 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
Lượt xem: 185

Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên ngành, tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ở Lào Cai trong năm 2023 đã giảm được 630 hộ nghèo , tỷ lệ giảm nghèo bình quân 10 xã 10,41%, giảm từ 60,95% giảm xuống còn 50,54% (tương đương số hộ nghèo còn lại 3.124 hộ), đạt và vượt 130,1% so với mục tiêu kế hoạch năm.

Tập trung chỉ đạo

Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; thời gian qua tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo các xã còn lại 17,26%. 

Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về giảm nghèo đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, trong năm 2023 các cấp, các ngành và các đồng chí lãnh đạo được phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã đã thường xuyên xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa bàn nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đề xuất kịp thời giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc cho xã trong quá trình thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững; đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án được giao cho xã đầu tư theo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn; giải pháp hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2023.

Theo đó, cấp huyện, cấp xã đã tích cực, chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của tỉnh để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho xã, huy động hệ thống chính trị, người dân cùng vào cuộc quyết tâm giảm tình trạng nghèo và tiến tới xây dựng nông thôn mới; lãnh, chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn phối hợp với các cơ quan, ban ngành hướng dẫn nghiệp vụ cấp xã và nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất kinh tế hộ sang mô hình kinh tế tập thể tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức chăn nuôi và trồng trọt theo mô hình sản xuất hàng hóa tập trung gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu OCOP, mã truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng cao giá trị hàng hóa và quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó với sự quyết tâm, sự đồng thuận của người dân đồng hành cùng với chính quyền xã thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; chủ động tham gia xây dựng kế hoạch, dự án triển khai các mô hình giảm nghèo theo các Chương trình MTQG: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

anh tin bai
Tư vấn, hỗ trợ thông tin tìm kiếm việc làm cho người lao động tại huyện tại Hội chợ Việc làm huyện Mường Khương (tháng 11/2023).

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị quyết, Kế hoạch được các cấp, các ngành tích cực thực hiện với hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp bằng nhiều hình thức như qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống mạng internet… đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân. 

Thông qua công tác tuyên truyền đã khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giầu chính đáng, phát huy sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi hoàn thành các mục tiêu đề ra. Năm 2023 phát hành hơn 50.000 tin, bài tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh Lào Cai, trong đó các tin bài thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh chiếm khoảng 80%, nội dung phản ánh cụ thể về chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chương trình an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân… Nhiều chương trình được dịch sang các tiếng dân tộc (Mông, Dao, Giáy) phát sóng trên sóng phát thanh - truyền hình đến với người đồng bào.

Tập trung nguồn lực

Để tăng cường hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở 10 xã nghèo nhất tỉnh; Lào Cai đã tập trung lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng 10 xã nghèo; đến hết năm 2023 đã giao danh mục chuẩn bị đầu tư 106/231 công trình với khái toán kinh phí đầu tư trên 686,5 tỷ đồng cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, sắp xếp dân cư…

Để tăng thu nhập, tạo bứt phá về kinh tế cho các xã nghèo, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND các xã xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện 31 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  (trong đó 22 dự án hỗ trợ PTSX nguồn vốn thực hiện năm 2023 và 9 dự án năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023).

Cùng với đó, công tác đào tạo nghề tại 10 xã nghèo thuộc Chương trình MTQG các năm 2022-2023, được triển khai nhằm giúp người dân có tay nghề để dễ dàng tìm kiếm việc làm. Trong  năm đã tổ chức được 5 lớp đào tạo nghề cho gần 400 học viên về kỹ thuật trồng cây ăn quả ôn đới, trồng chăm sóc cây dược liệu, thêu may thổ cẩm… Đồng thời, trong năm tổ chức được 14 hội nghị tuyên truyền, phiên giao dịch việc làm tại các huyện: Mường Khương ,Bát Xát, Văn Bàn; qua đó  thu hút 1.386 lao động tham gia; giải quyết việc làm mới cho hàng trăm lao động nơi đây.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thông qua việc tổ chức 9 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các xã nghèo; cụ thể như: kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng tại các xã La Pán Tẩn, Tả Thàng, huyện Mường Khương; tập huấn kỹ thuật theo tiêu chuẩn/quy chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, công tác lập kế hoạch hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, công tác xây dựng kế hoạch vận hành công trình… đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và người dân ở 10 xã nghèo trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, để tạo thêm nguồn vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo và người dân nơi đây tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh; hoạt động tín dụng trên địa bàn 10 xã nghèo tiếp tục được ngành ngân hàng quan tâm và tích cực triển khai, tăng cường cho vay hiệu quả đối với thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các Nghị định của Chính phủ; Chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội; Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; Hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đồng vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, từ đó nâng cao đời sống của người dân. Tính đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay tại 10 xã đạt  304.800 triệu đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2022.

Từ những kết quả trên cho thấy, với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo và sự vào cuộc của sở, ban, ngành và UBND các huyện có xã nghèo, kinh tế - xã hội 10 xã nghèo đã thu được kết quả tích cực, chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đạt 10,41% (giảm 630 hộ) vượt 0,8% so kế hoạch năm; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ chủ chốt nâng cao năng lực cho xã tiếp tục được tăng cường; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho số lao động trên địa bàn đi làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, danh nghiệp được đảm bảo với số lượng lao động có việc làm, y tế tiếp tiếp tục được quan tâm đầu tư và duy trì ổn định về số lượng, chất lượng; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, cùng với phát triển các mô hình sản xuất theo hướng giá trị hóa đã được ngành nông tích cực triển khai; hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường cho vay để các hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định, từ đó nâng cao đời sống vật chất ,văn hóa tinh thần. 

Kết quả đạt được năm 2023 có thể khẳng định là nỗ lực phấn đấu các cấp, các ngành cùng sự vào cuộc của nhân dân các xã ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội./.
                                                                                                                                              Hồng MinhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập